Skulder - artrose

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Grad av smerter og funksjonssvikt. Behandlingseffekt.

Vurdering: Samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest konvensjonell RTG), henviser til...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Grad av smerter og funksjonssvikt. Behandlingseffekt.

Vurdering: Samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest konvensjonell RTG), henviser til...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grad av smerter og funksjonssvikt
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest konvensjonell røntgen)

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 29.11.2021

Artrose i skulder og albue (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Adekvat konservativ behandling forutsettes allerede i iverksatt (medikamentell, fysioterapi). Kirurgi er siste utvei.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuell kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av smerter og funksjonssvikt
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom klinikk og objektive funn (oftest konvensjonell røntgen)

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen